Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților nr. 25 din 13.08.2019