Hotararea Adunarii Generale extraordinare a Asociatiilor din data de 15.10.2018