Hotararea Adunarii Generale extraordinare a Asociatiilor nr.01 din 07.01.2019