Hotararea Adunarii Generale extraordinare a Asociatiilor nr.02 din 21.01.2019