Hotararea Adunarii Generale extraordinare a Asociatiilor nr.03 din 31.01.2019