Hotararea Adunarii Generale extraordinare a Asociatiilor nr.04 din 06.02.2019