Hotararea Adunarii Generale extraordinare a Asociatiilor nr.15 din 20.11.2018