Hotararea Adunarii Generale extraordinare a Asociatiilor nr.16 din 10.12.2018