Hotararea Adunarii Generale extraordinare a Asociatiilor nr.14 din 12.11.2018