Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor din data de 06.06.2018