Hotararea Adunarii Generale extraordinare a Asociatilor din data de 09.07.2018