Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților nr. 26 din 13.09.2019