Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 29 din 23.10.2019