Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților nr. 29 din 23.10.2019