Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 1 din 26.01.2021