Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 2 din 26.01.2021