Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 3 din 01.02.2021