Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 30 din 04.11.2019