Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 31 din 21.11.2019