Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 32 din 02.12.2019