Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 33 din 17.12.2019