Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 34 din 20.01.2020