Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 35 din 23.01.2020