Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 36 din 10.02.2020