Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 37 din 14.04.2020