Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 38 din 07.05.2020