Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 39 din 21.05.2020