Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 4 din 10.05.2021