Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 40 din 02.06.2020