Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 41 din 07.07.2020