Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 42 din 03.08.2020