Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 43 din 15.09.2020