Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Asociaților nr. 44 din 17.12.2020