Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiilor din data de 04.10.2016