Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiilor din data de 06.07.2017