Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiilor din data de 07.03.2017