Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiilor din data de 09.11.2016