Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiilor din data de 11.11.2016