Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiilor din data de 15.06.2017