Hotararea Adunarii Generale ordinare a Asociatiilor din data de 17.09.2018