Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiilor din data de 19.12.2016