Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiilor din data de 20.01.2017