Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiilor din data de 20.09.2016