Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiilor din data de 23.03.2017