Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiilor din data de 24.05.2017