Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiilor din data de 30.05.2017