Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiilor din data de 31.05.2017