Hotararea Adunarii Generale ordinare a Asociatilor din data de 10.08.2018