Hotărârea Adunării Generale Ordinare Asociaților A S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. nr. 27 din 19.09.2019