Hotararea nr. 02 din 21.01.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor Societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L